Superman merupakan tokoh supehero yang sangat terkenal dan merupakan  yang paling berpengaruh di muka bumi sehingga gara gara superman nantina banyak supeerhero-superhero lain bermunculan. Superman sejak kemunculannya, sudah